تیم پشتیبانی فنی

مدیر آموزش مجازی : دکتر رضا قائمی 09153115772

مدیر آموزش : دکتر زهرا هجری 09151811578

مدیر واحد انفورماتیک : مهندس جواد محمدزاده 09151807497

 

تیم پشتیبانی فنی : 

 

مهندسی کامپیوتر و پزشکی / گروه‌های مهندسی :

 • دکتر رضا قائمی : 09153115772
 • دکتر بابک اسماعیل پور : 09153151120
 • دکتر جواد محبی : 09155130074
 • دکتر سامان پورسیاه : 09113386948

  مهندسی شیمی و نفت :

 • دکتر افشین فرح بخش : 09364372119
 • دکتر زهرا هجری : 09151811578
 • دکتر رسول قاسم زاده : 09159044591

  مهندسی مکانیک و صنایع :

 • دکتر رسول علیزاده : 09156625153

  مهندسی علوم و صنایع غذایی :

 • دکتر مهدیان : 09155094145
 • دکتر وحید حکیم زاده : 09224384568

  علوم پرستاری :

 • دکتر هاشمی زاده : 09155113305
 • دکتر امیر طباطبایی : 09153135849

  علوم مامایی :

 • دکتر نکوئی : 09153821869
 • مهندس جواد محمدزاده : 09151807497

  علوم پایه (ریاضی،فیزیک،شیمی) :

 • دکتر علی مرادی : 09155230750
 • دکتر محسنی : 09155043208
 • دکتر مفضلی : 09155152066

  علوم شیمی :

 • دکتر رضا عابدی : 09155055387

  علوم ریاضی :

 • دکتر داودی : 09153814454

  گروه‌های آموزشی علوم انسانی :

 • دکتر زهرا هجری : 09151811578
 • دکتر قاسم مدرسی : 09155818471
 • مهندس جواد محمدزاده : 09151807497

  زبان انگلیسی :

 • دکتر رهبر : 09155227673
 • دکتر قاسم مدرسی : 09155818471

  روانشناسی و مشاوره :

 • دکتر محمدی پور : 09155149432
 • دکتر مسعودی : 09153147636

  جامعه شناسی و علوم اجتماعی :

 • دکتر ایمانیان : 09151242510

  حقوق :

 • دکتر حسین قهرمانی : 09123194390

  معارف اسلامی :

 • دکتر اسلامی : 09151897130

  ادبیات فارسی ، حسابداری و علوم ورزشی :

 • دکتر قاسم مدرسی : 09155818471
 • دکتر حسین قدمی : 09155816012

  مرکز آموزشی سماء :

 • دکتر علیرضا خوش تراش : 09155810525


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط